Suspenden a comentarista por insultar a Obama - www.remolacha.net

« Arrestan ex-baloncestista boricua por narcotráfico | Inicio | Hallan ojos fósiles de animal "raro" »

06/30/2011